Fra å være en utpreget arbeidsplass har kjøkkenet raskt utviklet seg til å bli et rom der familiemedlemmer i stor grad omgås. Det har selvfølgelig i stor grad sammenheng med at en moderne familie organiserer seg og lever sine liv helt annerledes i dag enn tidligere. For femti år siden var kjøkkenet husmorens arbeidsplass og hennes domene helt og holdent. Like selvsagt som at hun var sjef på kjøkkenet var det at faren i huset ikke la seg i hva som skjedde der. I dag er kjønnsrollene annerledes og det har ført med seg at rommene disponeres annerledes.

Familiens samlingssted
Kjøkkenet er i dag hele familiens rom ettersom alle familiemedlemmer i dag har oppgaver og plikter å utføre på kjøkkenet. Det er naturlig at begge foreldre står for matlaging og ettersom begge foreldre normalt jobber så vil de ha selskap av hverandre og sine barn så mye som mulig av den tiden de ikke jobber. Dermed er et standard kjøkken i dag mye større enn det var tidligere eller det inngår i en åpen planløsning som gjør at man lett kan ha kontakt med øvrige familiemedlemmer når man arbeider på kjøkkenet.

Kjøkkenet har på sett og vis blitt den moderne familiens oppholdsrom og siden man tilbringer så mye tid der er det også naturlig at an legger ned mer ressurser på dets interiør. Mens et tradisjonelt kjøkken var hvitt både på skap og vegger så er det i dag fantasien som gjelder når det gjelder innredning. Hvitevarer er for eksempel sjelden hvite. I dag kommer de i alle mulig farger og ofte er de sågar kamuflert gjennom at de har fronter som går i ett med den øvrige kjøkkeninnredningen.

U-kjøkken er effektivt
Det er ulike oppfatninger om hvordan et kjøkken bør utformes for å fylle sin funksjon på beste vi. Mange foretrekker det U-formede kjøkkenet. Fordelen med det er at det gir et kompakt kjøkken i den forstand at det er lett å flytte seg mellom de enkelte arbeidssonene og de fleste skap og skuffer er mer eller mindre innenfor rekkevidde. En ulempe ved denne løsningen er at det lett kan bli trangt om man er flere som skal jobbe sammen om matlaging eller oppvask. Som del i en åpen løsning gir dette også fin plass til familiens spisekrok.

Post Author: maks

bizplan