Det er mange steder som den interiørinteresserte kan hente inspirasjon fra. Ikke minst fra de store antall magasiner som retter seg mot denne målgruppen, men å avlegge forskjellige møbelbutikker et besøk er ofte også smart for den som søker nye ideer til hvordan ens hjem skal innredes. For ikke å snakke om det å registrere hvordan venner og kjente har det hjemme. Normalt har jo de fleste en god forestilling om hvordan de vil innrede hjemme, men ikke sjelden kommer man opp i situasjoner der man føler at det er noe som mangler for at et rom fullt ut skal kunne bli det man hadde tenkt seg. Noen som setter prikken over i’en. Som skaper akkurat den stemningen man er ute etter.

Ikke nøl om du trenger hjelp
Da kan det være en god idé å rådføre seg med andre, for eksempel en som har innredning som spesialitet. En person som jobber med innredning dag ut og dag inn har svært gode forutsetninger for å se hva et hjem mangler for å kunne bli helt «ferdig». Det kan dreie seg om belysning, om farger, om hvordan møblene er plassert. Eksperten har jo ikke bare et trenet blikk, men også en veldig god oversikt over hva som finnes på markedet.

Det finnes et stort antall slike eksperter. Mange av dem er tilknyttet de litt større møbelforetakene, men langt de fleste jobber for seg selv eller som ansatte på arkitektkontor. Det er ikke uvanlig at de bruker tittelen interiørarkitekt, men da skal man huske på at det ikke er noen beskyttet yrkestittel, men en betegnelse som hvem som helst kan benytte. Dersom det står MNIL etter tittelen innebærer det at vedkommende er medlem av bransjeorganisasjonen og for å kunne bli det må man ha en utdannelse som tilfredsstiller organisasjonens krav.

Ikke overlat alt til eksperten
Forøvrig er det ikke uvanlig at interiøreksperter som lever av å gi råd kaller seg for interiørdesignere. Det er jo gjerne det de gjør. Designer interiører eller deler av et interiør. Som kunde skal man være klar over at de fleste eksperter på det området har sin egen stil og at det lett kommer til å farge de rådene han eller hun gir. Det er derfor viktig at man ikke benytter første og beste ekspert man kommer over, men blant annet gjennom å sjekke referanser forsikrer seg om at dette er en person som passer meg og som både kan og vil lytte til mine ønsker og behov. For som kunde er det helt avgjørende at man har egne oppfatninger. Det man ber om er jo gode råd og ikke at eksperten helt og holdent skal innrede etter eget ønske. Det gir i så fall som regel et veldig upersonlig resultat og et hjem som like gjerne kunne være naboens. Et godt utgangspunkt gir ofte veldig gode resultater.

Post Author: maks

bizplan