Den stadig voksende miljøbevisstheten har etter hvert gjort seg gjeldende når det gjelder interiør også. Det betyr at man legger mye mer vekt på at produkter skal ha en kvalitet og funksjonalitet som gjør at det ikke er nødvendig å bytte det ut så ofte. Det stiller igjen ganske store krav til produktenes design. Det sier seg selv at dersom målsetningen er at de skal være i bruk lenger så må også designet være tilpasset denne målsetningen. Større vekt legges altså på tidløs design eller design som lett lar seg tilpasse ulike miljøer.

Bruk og kast er på rask vei ut for mange, men ikke alle
Man ser altså en tendens til at folk kjøper møbler og andre innredningsdetaljer sjeldnere, men da kjøper man også produkter av høyere kvalitet. At disse som regel også er dyrere kan virke negativt inn på etterspørselen. I alle fall dersom man ikke tydelig nok klare å kommunisere at det ikke gjør noe om et produkt koster dobbelt så mye dersom det også varer dobbelt så lenge. Et annet forhold som virker negativt inn på denne trenden er at mange ikke ønsker å ha møbler som varer lenge. For det er ingen grunn til å legge skjul på at mange ønsker variasjon – også når det gjelder innredning. Og da vil man ha muligheten til å kaste det man ikke vil ha lenger. Det er fint om noen plukker det opp og bruker det selv , men alternativet – å selge brukt på nettet – fremstår ikke alltid så forlokkende

Post Author: maks

bizplan